Poland v Ukraine, WL2 Hockey - Pool B - jlp-photography